Founder Polestar Company

Soms werk ik alleen, soms met  een klein team van trusted partners in wisselende samenstelling en afhankelijk van de situatie. Elk van hen heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in algemeen, financieel, operationeel of commercieel management en is vertrouwd met de uitdagingen van de

MKB-ondernemer.

Ik draag altijd zelf de eindverantwoordelijkheid voor het te bereiken resultaat en ik leg dat vooraf vast in een resultaatgarantie.

Ik werk inmiddels ruim 10 jaar als zelfstandig directieadviseur/managementconsultant en trainer/coach. Daarvóór heb ik in diverse branches zo’n 20 jaar op corporate niveau eindverantwoordelijke en commercieel-eindverantwoordelijke  functies bekleed.

Ik heb me volledig toegelegd -en daar ligt ook meteen mijn passie- op het vanuit een holistisch perspectief en met het eindresultaat voor ogen, actie- en resultaatgericht  te interveniëren op het snijvlak van strategie, processen en intermenselijke relaties.