Succesvol onderhandelen

Onze training in succesvol onderhandelen is gericht op het ontwikkelen van de vaardigheden en strategieën die nodig zijn om op een effectieve en succesvolle manier te onderhandelen in zakelijke situaties.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Voorbereiding: Een goede voorbereiding is essentieel voor succesvol onderhandelen. De training omvat het leren analyseren van de situatie, het begrijpen van de belangen van beide partijen, en het identificeren van mogelijke compromissen en concessies.
  2. Communicatievaardigheden: Effectieve communicatie is een cruciaal onderdeel van succesvol onderhandelen. De training richt zich op verbale en non-verbale communicatie, actief luisteren, het stellen van de juiste vragen en het duidelijk overbrengen van standpunten.
  3. Het creëren van waarde: In plaats van puur op prijs te focussen, leert de training hoe waarde kan worden gecreëerd voor beide partijen. Dit omvat het identificeren van gedeelde belangen en het vinden van oplossingen die aan beide kanten voordelig zijn.
  4. Onderhandelingsstijlen: Verkoopprofessionals leren verschillende onderhandelingsstijlen te herkennen en aan te passen aan de specifieke situatie. Dit kan onder meer competitieve onderhandelingen, samenwerkende onderhandelingen, compromisbereidheid, en meer omvatten.
  5. Emotiebeheersing: Onderhandelingen kunnen emotioneel intens zijn. De training omvat technieken voor het beheersen van emoties, zowel bij jezelf als bij de tegenpartij, om de rationaliteit van het proces te behouden.
  6. Timing en flexibiliteit: Het begrijpen van het juiste moment voor bepaalde zetten en het tonen van flexibiliteit in het proces zijn belangrijke aspecten van succesvol onderhandelen. De training richt zich op het ontwikkelen van deze timing- en flexibiliteitsvaardigheden.
  7. Omgaan met weerstand: Onderhandelingen gaan vaak gepaard met weerstand en bezwaren. Training omvat het herkennen van weerstand, begrijpen van de oorzaken, en het ontwikkelen van vaardigheden om hier effectief mee om te gaan.
  8. Contractonderhandeling: Voor situaties waarin overeenstemming wordt bereikt, omvat de training ook contractonderhandeling. Verkoopprofessionals leren hoe ze juridische aspecten kunnen begrijpen, effectief kunnen onderhandelen over contractvoorwaarden en ervoor kunnen zorgen dat alle betrokkenen tevreden zijn met de uiteindelijke overeenkomst.
  9. Win-win mentaliteit: Training in succesvol onderhandelen moedigt een win-win mentaliteit aan, waarbij beide partijen tevreden zijn met de resultaten. Het streeft ernaar langdurige relaties op te bouwen in plaats van een eenmalige overeenkomst af te sluiten.

Door deze vaardigheden te ontwikkelen, kunnen verkoopprofessionals beter voorbereid en zelfverzekerd de onderhandelingstafel betreden, waardoor ze de kans vergroten op het behalen van gunstige resultaten voor alle betrokken partijen.

Boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek op een moment dat jou schikt,

of bel 085 - 004 4373