Strategic Selling

Strategic Selling verwijst naar een aanpak in de verkoop die gericht is op het begrijpen van de strategische doelen en behoeften van klanten om op basis daarvan waardevolle oplossingen aan te bieden. De training in Strategic Selling bereidt verkoopprofessionals voor op het identificeren en benaderen van klanten op een meer strategisch niveau.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Bedrijfsstrategieën begrijpen: Verkoopprofessionals leren hoe ze de bedrijfsstrategieën van klanten kunnen begrijpen en analyseren. Dit omvat het onderzoeken van de bedrijfsdoelen, prioriteiten en uitdagingen waarmee klanten worden geconfronteerd.
  2. Identificatie van belangrijke belanghebbenden: Training richt zich op het identificeren van belangrijke besluitvormers en beïnvloeders binnen het klantbedrijf. Dit omvat het begrijpen van hun rollen, verantwoordelijkheden en persoonlijke doelen en motieven.
  3. Waardepropositie ontwikkelen: Verkoopprofessionals leren hoe ze een waardepropositie kunnen ontwikkelen die is afgestemd op de strategische behoeften van de klant. Dit omvat het identificeren van unieke voordelen en oplossingen die de strategische doelen van de klant ondersteunen.
  4. Consultative Selling: Training omvat vaak het ontwikkelen van consultatieve verkoopvaardigheden. Verkoopprofessionals leren hoe ze als strategische adviseurs kunnen optreden, waarbij ze in staat zijn om diepgaande gesprekken te voeren en oplossingen aan te bieden die de strategische agenda van de klant helpen bevorderen.
  5. Langdurige relaties opbouwen: Strategic Selling legt de nadruk op het opbouwen van langdurige relaties met klanten. Training omvat vaardigheden voor relatiemanagement en het begrijpen van de levenscyclus van de klantrelatie.
  6. Competitieve intelligentie: Verkoopprofessionals leren hoe ze effectief concurrentieanalyses kunnen uitvoeren om de strategische positie van de concurrentie en de zwakke punten te begrijpen. Dit helpt bij het positioneren van het eigen aanbod als een strategische keuze.
  7. Presentatietechnieken: Training omvat het ontwikkelen van presentatietechnieken die zijn afgestemd op de strategische doelen van de klant. Dit kan het gebruik van specifieke tools, visualisaties en storytelling omvatten.
  8. Omgaan met bezwaren: Omdat strategische verkoop vaak complexere besluitvormingsprocessen met zich meebrengt, leren verkoopprofessionals hoe ze effectief kunnen omgaan met bezwaren en weerstand op strategisch niveau.
  9. Resultaatmeting: Training omvat het meten van de resultaten op strategisch niveau. Dit kan het gebruik van specifieke KPI’s omvatten, zoals de impact op de bedrijfsresultaten van de klant.
  10. Continue verbetering: Naarmate de strategische omgeving evolueert, leert de training verkoopprofessionals hoe ze hun aanpak kunnen blijven aanpassen en verbeteren. Dit omvat het evalueren van strategische verkoopcampagnes en het leren van successen en mislukkingen.

De training Strategic Selling is bedoeld om verkoopprofessionals uit te rusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om op een strategisch niveau met klanten te communiceren en waardevolle zakelijke relaties op te bouwen die aansluiten bij de strategische doelen van de klant.

Boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek op een moment dat jou schikt,

of bel 085 - 004 4373