Projectmanagement

Training in projectmanagement is bedoeld om individuen uit te rusten met de kennis, vaardigheden en tools die nodig zijn om projecten effectief te plannen, uit te voeren en succesvol af te ronden.

De belangrijkste aspecten die hierbij aan bod komen:

 1. Inleiding tot projectmanagement:
  • Definitie van projectmanagement en de belangrijkste concepten.
  • Het begrijpen van het belang van projectmanagement in het bereiken van organisatiedoelen.
 2. Projectfasen en levenscyclus:
  • Identificatie en uitleg van de verschillende fasen van een project.
  • Begrip van de levenscyclus van een project, van initiatie tot afsluiting.
 3. Projectdoelstellingen en scope:
  • Het formuleren van duidelijke projectdoelstellingen.
  • Het definiëren en beheren van de scope van het project.
 4. Stakeholder management:
  • Identificatie van belanghebbenden en hun invloed op het project.
  • Strategieën voor effectief stakeholdermanagement.
 5. Projectplanning:
  • Het opstellen van een projectplan, inclusief taken, mijlpalen en tijdschema’s.
  • Het gebruik van tools zoals Gantt-charts en netwerkdiagrammen voor planning.
 6. Resource management:
  • Het identificeren en toewijzen van benodigde middelen voor het project.
  • Effectief beheren van menselijke, materiële en financiële middelen.
 7. Risicobeheer:
  • Identificatie van potentiële risico’s voor het project.
  • Het ontwikkelen van strategieën voor risicobeheer en het opstellen van een risicoplan.
 8. Communicatie binnen het projectteam:
  • Het belang van duidelijke en effectieve communicatie.
  • Communicatieplanning en -uitvoering binnen het projectteam.
 9. Projectuitvoering en controle:
  • Het toezicht houden op de voortgang van het project en de uitvoering van het projectplan.
  • Het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig.
 10. Kwaliteitsmanagement:
  • Het definiëren van kwaliteitsnormen voor het project.
  • Het bewaken en controleren van de kwaliteit tijdens het project.
 11. Afsluiting en evaluatie:
  • Het afronden van projectactiviteiten en documentatie.
  • Het uitvoeren van een projectevaluatie en het vastleggen van lessen geleerd.
 12. Projectsoftware en -hulpmiddelen:
  • Introductie van populaire projectmanagementsoftware.
  • Training in het gebruik van tools voor planning, samenwerking en rapportage.
 13. Ethiek in projectmanagement:
  • Bespreking van ethische overwegingen in projectmanagement.
  • Het bevorderen van professioneel gedrag en integriteit.
 14. Casestudies en praktische oefeningen:
  • Analyse van echte projectcasestudies.
  • Praktische oefeningen om de geleerde concepten toe te passen.

De training wordt gegeven in de vorm van workshops, of in klassikale sessies. We nemen Interactieve elementen, groepsactiviteiten en praktische oefeningen op om de deelnemers maximaal te betrekken en hen te helpen de theorie in de praktijk te brengen. Het uiteindelijke doel is om professionals in staat te stellen succesvolle projecten te plannen, te beheren en af te ronden binnen de gestelde doelen en tijdlijnen.

Wij geloven dat open en inspirerende gesprekken de eerste stap zijn naar geweldige samenwerking.