Realiseer met performancemanagement jouw Best Year Yet!

In het dynamische tijdperk waarin we ons bevinden, gekenmerkt door complexiteit en voortdurende onzekerheid, is het vermogen om flexibel te navigeren en snel aan te passen cruciaal voor organisatiesucces. In een wereld waar verandering de enige constante is, staat 2024 voor de deur als een jaar vol uitdagingen én kansen. De snelheid van technologische vooruitgang, marktdynamiek en verschuivende verwachtingen vereisen een strategische aanpak die niet alleen doelen stelt, maar deze doelen ook overstijgt.

In dit artikel verkennen we de noodzaak van een flexibele strategie in deze snel evoluerende omgeving. Een strategie die niet alleen rekening houdt met de complexiteit van het heden, maar die ook de mogelijkheid biedt om snel te reageren op veranderingen.
Centraal in deze benadering staat performancemanagement als leidraad om doelstellingen  te realiseren en overtreffen.

 

Dit artikel biedt  een overzicht op hoofdlijnen van de stappen die je kunt  nemen om performancemanagement effectief te implementeren.
Van het formuleren van strategische doelen tot het creëren van een flexibel framework, we beschrijven  hoe performancemanagement een dynamische en adaptieve aanpak mogelijk maakt.

2024 staat voor de mogelijkheid om niet alleen doelen te stellen, maar ze zelfs te overtreffen door middel van een performancemanagementbenadering die jou en jouw bedrijf  in staat stelt om met  succes de uitdagingen van het nieuwe jaar aan te gaan.

Vanuit jouw rol heb jij de mogelijkheid -en de verplichting-  om verandering te leiden en  succes te bewerkstelligen.

Welke stappen moet je daarvoor nemen en welke randvoorwaarden moet je invullen en bewaken?

 1. Formuleer strategische doelen
 • Bepaal heldere, meetbare doelen die de kern vormen van jullie visie.
 • Betrek medewerkers en andere stakeholders bij dit proces om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.
 • Organiseer strategiesessies waarin de visie van het bedrijf wordt besproken en concrete doelen worden vastgesteld.
 • Maak gebruik van input van verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat de doelen op alle niveaus relevant zijn.
 1. Stel een strategy-map op
 • Identificeer de cruciale succesfactoren en breng de onderlinge relaties in kaart.
 • Analyseer en identificeer samen met je team de essentiële stappen die nodig zijn om de doelen te bereiken.
 • Vertaal deze stappen in een visuele roadmap die begrijpelijk is voor alle medewerkers.
 1. Definieer KPI’s
 • Selecteer Key Performance Indicators (KPI’s) die specifiek gericht zijn op het behalen van jullie strategische doelen.
 • Zorg ervoor dat deze KPI’s meetbaar en relevant zijn voor het succes van de organisatie.
 • Werk samen met  je MT of je teamleiders om de meest relevante KPI’s voor elke afdeling te identificeren.
 • Verifieer of deze KPI’s in lijn zijn met de overkoepelende strategische doelen.
 1. Werk KPI’s uit
 • Bepaal meetfrequenties en stel duidelijke normen vast voor elk KPI.
 • Baseer deze normen op realistische benchmarks en historische gegevens.
 • Analyseer historische gegevens om realistische normen vast te stellen voor elke KPI.
 • Definieer frequenties op basis van de aard van de KPI en de snelheid waarmee aanpassingen nodig zijn.
 1. Voer KPI’s in
 • Implementeer de geselecteerde KPI’s in de dagelijkse operationele processen.
 • Monitor regelmatig en gebruik de inzichten om direct bij te sturen waar nodig.
 • Integreer de KPI’s in bestaande processen om een soepele overgang te garanderen.
 • Train en begeleid medewerkers op het correct gebruik en de interpretatie van KPI’s in hun dagelijkse werkzaamheden.

Realiseer samenwerking en benut talent en motivatie

 • Stimuleer een cultuur van samenwerking waarin elk teamlid bijdraagt aan het gezamenlijke doel.
 • Motiveer het team om boven zichzelf uit te stijgen en het maximale uit hun potentieel te halen.
 • Benut de unieke talenten van elk individu om als organisatie sterker te worden.
 • Organiseer teambuildingactiviteiten om de onderlinge samenwerking te versterken.
 • Implementeer een beloningssysteem dat individuele bijdragen erkent en motiveert.

Neem je mensen vanaf aanvang mee in het veranderproces

Het betrekken van mensen vanaf het prille begin is de sleutel tot een succesvol veranderproces:  Concreet:

Zorg voor open en continue communicatie

 • Communiceer transparant over de noodzaak van performance management en de impact ervan op de organisatie.
 • Leg uit hoe het bijdraagt aan individuele groei, teamdoelen en uiteindelijk het organisatiesucces.
 • Houd een continue dialoog gaande. Informeer regelmatig over de voortgang, successen en aanpassingen in het proces.
 • Hierdoor blijft het bewustzijn hoog en wordt weerstand verminderd.

Luister actief

 • Geef medewerkers een stem. Luister naar hun zorgen, ideeën en suggesties.
 • Door actief te luisteren, voelen ze zich gehoord en betrokken bij het proces.

Organiseer workshops en trainingen

 • Organiseer workshops en trainingen om medewerkers vertrouwd te maken met het concept van performancemanagement.
 • Laat hen de waarde ervan inzien en hoe het hun dagelijkse werkzaamheden positief kan beïnvloeden.

Betrek teams bij het formuleren van doelstellingen

 • Laat teams actief deelnemen aan het formuleren van doelen en KPI’s die voor hen relevant zijn.
 • Hierdoor voelen ze eigenaarschap en begrijpen ze hoe hun bijdrage van invloed is op het grotere geheel.

Creëer ambassadeurs

 • Identificeer interne ambassadeurs die het enthousiasme voor performance management kunnen verspreiden.
 • Deze ambassadeurs fungeren als bruggenbouwers tussen directie en medewerkers.

Zet op het juiste moment de juiste stuurelementen in

 • Gebruik KPI’s als stuurmiddel om de organisatie op de juiste koers te houden.
 • Analyseer data als brandstof voor besluitvorming en optimalisatie.
 • Toon leiderschap als stuurwiel om het team te inspireren en te leiden naar succes.
 • Implementeer tools voor real-time monitoring van KPI’s, zodat iedereen snel kan  reageren op veranderingen.
 • Organiseer regelmatig strategische sessies om de algehele prestaties en richting van de organisatie te bespreken.

Blijf flexibel

 • Pas het performancemanagement-systeem aan naarmate de organisatie evolueert.
 • Reageer snel op veranderende omstandigheden en grijp nieuwe kansen wanneer ze zich voordoen.
 • Creëer een flexibel framework voor performancemanagement dat gemakkelijk kan worden aangepast aan nieuwe bedrijfsomstandigheden.
 • Stimuleer een cultuur van proactieve aanpassing en innovatie om snel te reageren op veranderingen.

Evolueer mét je organisatie van het stellen van doelen naar het overtreffen ervan

 • Het is niet alleen een kwestie van doelen stellen, maar van doelen overtreffen.
 • Zet je hier volledig voor in en inspireer anderen om hetzelfde te doen.

Wat levert performancemanagement jóu op?

 • Je realiseert je strategische doelen door inzicht in de prestaties op de belangrijkste succesfactoren in combinatie met de mogelijkheid om steeds tijdig bij te sturen en te verbeteren
 • Je blijft -meer op afstand- controle waardoor je “automatisch” meer gaat werken aan dan in je organisatie
 • Je houdt grip op de optimale inzet van mensen en middelen bij het realiseren van je doelen
 • Je hebt bij je management en je medewerkers commitment bereikt op de strategische richting en eigenaarschap gecreëerd op de daaraan gekoppelde doelen
 • Jouw organisatie groeit gemakkelijker en sneller door naar de volgende fase

2024 jouw Best Year Yet?

Ga samen met ons de uitdaging aan om met performancemanagement ongekend succes te boeken.
We begeleiden je intensief met een aanpak die aansluit op de fase waarin jouw bedrijf zich bevindt, die past bij jouw leiderschapsstijl en die management en medewerkers inspireert en motiveert.
Per definitie is onze aanpak dus maatwerk.