Opleiding & Training

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great”

Onze trainingsmethodiek is uiterst resultaatgericht. Geen “one size fits all” maar op jouw organisatie toegespitst maatwerk. Daarin maken wij het verschil.

Allereerst vragen wij dóór op het trainings- of opleidingsvraagstuk dat je ons voorlegt. We kijken naar de al aanwezige competenties en vaardigheden en doen een voorstel om juist die competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen die het grootste effect sorteren, zowel in relatie tot de functie als in relatie tot de organisatie als geheel.

We trainen steeds 1 á 2 dagdelen per week met een tussenperiode van minimaal 1 week. Deelnemers krijgen hierdoor de kans het aangeleerde in de praktijk te brengen en hun ervaringen in de eerstvolgende training met collega-deelnemers te delen. Tussen twee trainingsdagen in blijft de trainer per mail en per telefoon beschikbaar om ook tussentijds te kunnen sparren en te evalueren.

Afhankelijk van het type training verwachten we van de deelnemers dat zij thuis, in eigen tijd, studieopdrachten uitvoeren.

Onze trainingen zijn zeer praktijkgericht. Globaal ligt de verhouding theorie/praktijk op respectievelijk 25-75%. We laten de deelnemers intensief oefenen met uit hun praktijk aangereikte, of door ons zelf ontwikkelde, praktijkcases. Altijd zodanig dat de deelnemers zich volledig herkennen in de aangeboden stof.

We hanteren een blended learning methodiek. Dit houdt in dat door het aanbieden van verschillende leervormen in één training het opnameniveau van de cursisten maximaal wordt aangesproken en de training dus maximaal effect sorteert. Bovendien blijven we tot drie maanden na afloop van de training betrokken om te waarborgen dat de aangeleerde nieuwe vaardigheden daadwerkelijk leiden tot aangepast (lees nieuw) gedrag.
Vanzelfsprekend heeft de organisatie hier zelf ook een belangrijke rol in te vervullen; met name waar het gaat om het inrichten en borgen van de gewenste (en dus getrainde) werkwijze. Niet alleen in de processen maar zeker ook in de aansturing  en beoordeling van de deelnemers in de dagelijkse uitvoering van hun activiteiten. Uiteraard bieden wij ook hierbij ondersteuning. 

Ons trainingsaanbod is modulair opgebouwd en wordt maatwerk samengesteld op basis van het niveau van de deelnemer(s).
Grofweg kunnen onze trainingen in vier groepen worden ingedeeld:

Laat je door ons uitdagen en kom tot verrassende nieuwe inzichten.