Next level Team

Trainingen die zowel  voor individu, team als organisatie maximaal effect sorteren

Praktijkgericht maatwerk, minimale belasting maximale output

Geen kortstondig effect maar blijvend resultaat

Onze trainingsmethodiek is uiterst resultaatgericht. Geen “one size fits all” maar altijd op jouw organisatie toegespitst maatwerk. Daarin maken wij écht het verschil.

Allereerst vragen wij dóór op het trainings- of opleidingsvraagstuk dat je ons voorlegt. We kijken naar de al aanwezige competenties en vaardigheden en doen een voorstel om juist die competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen die het grootste effect sorteren, zowel in relatie tot de functie als in relatie tot de organisatie als geheel.

Praktijkgericht maatwerk, minimale belasting maximale output

We trainen steeds 1 á 2 dagdelen per week met een tussenperiode van minimaal 1 week. Deelnemers krijgen hierdoor de kans het aangeleerde in de praktijk te brengen en hun ervaringen in de eerstvolgende training met collega-deelnemers te delen. Tussen twee trainingsdagen in blijft de trainer per mail en per telefoon beschikbaar om ook tussentijds te kunnen sparren en te evalueren.

Afhankelijk van het type training verwachten we van de deelnemers dat zij deels in eigen tijd, studieopdrachten uitvoeren.

Onze trainingen zijn zeer praktijkgericht. Globaal ligt de verhouding theorie/praktijk op respectievelijk 35-65%. We laten de deelnemers intensief oefenen met uit hun praktijk aangereikte, of door ons zelf ontwikkelde, praktijkcases. Altijd zodanig dat de deelnemers zich volledig herkennen in de aangeboden stof.

 

Geen kortstondige effect maar blijvend resultaat

We hanteren een blended learning methodiek. Dit houdt in dat door het aanbieden van verschillende leervormen in één training het opnameniveau van de cursisten maximaal wordt aangesproken en de training dus maximaal effect sorteert.

Bovendien blijven we tot drie maanden na afloop van de training betrokken om te waarborgen dat de aangeleerde nieuwe vaardigheden daadwerkelijk leiden tot aangepast (lees nieuw) gedrag.

Vanzelfsprekend heeft de organisatie hier zelf ook een belangrijke rol in te vervullen; met name waar het gaat om het inrichten en borgen van de gewenste (en dus getrainde) werkwijze.

Ons trainingsaanbod is modulair opgebouwd en wordt maatwerk samengesteld op basis van het niveau van de deelnemer(s).

De keuze voor een specifiek onderwerp hangt af van de behoeften en doelstellingen van het team. Het kan ook nuttig zijn om een combinatie van deze onderwerpen te behandelen, afhankelijk van de context en de specifieke uitdagingen waarmee het team wordt geconfronteerd.

Commerciële trainingen

Salesvaardigheden

Value based sales

Social Selling

Account-based selling

Multi Channel acquisitie

Strategic Selling

Succesvol onderhandelen

Beurstraining

Telefonische acquisitie

Salesmanagement

Accountmanagement

Salesmanagement

Commercieel leiderschap

Coachend leidinggeven

Geïntegreerde commerciële transformatie

Groepsdynamica

Competentiegericht interviewen

Projectmanagement

Teameffectiviteit 

Communicatievaardigheden

Teambuilding

Leiderschapsontwikkeling

Time Management

Creatief Denken

Conflicthantering

Verandermanagement

Projectmanagement

Masterclasses

Commerciële resultaatverbetering

Futureproof ondernemen

Groepsdynamica

Boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek op een moment dat jou schikt,

of bel 085 - 004 4373