Projecten

“Waar we trots op zijn”

De opdrachten die wij vervullen zijn per definitie vertrouwelijk van aard. Op verzoek en uiteraard met toestemming van de betreffende relatie, verstrekken wij meer gedetailleerde informatie en referenties.

Hieronder een aantal voorbeelden van projecten die wij succesvol hebben begeleid. 

Grootbedrijf

Vraagstelling

Een brancheorganisatie heeft ons gevraagd een strategisch veranderproces, gericht op (meer) resultaatgerichte samenwerking met eindklanten te begeleiden en succesvol te implementeren.

Aanpak
We hebben een 10-tal strategiebijeenkomsten met groepen aangesloten ondernemers belegd en hen geholpen hun strategische focus te verleggen naar lange-termijn profijtelijke samenwerking met eindklanten. Daarna hebben we individuele ondernemers geholpen hun interne processen daarop aan te passen en hebben we directies en accountmanagers getraind en begeleid in hun commerciële gespreksvoering

Resultaat
De nieuwe aanpak heeft geleid tot een sterk verbeterde samenwerking met eindklanten met wederzijds voordeel voor partijen en een bewust gekozen strategisch partnerschap. Het proces loopt nog steeds.

Vraagstelling
Op verzoek van een top-5 aannemingsbedrijf hebben wij een programma ontwikkeld voor de ontwikkeling en begeleiding van (jong-) managementtalenten.

Aanpak
In overleg en in samenwerking met directie, management en de afdeling HRM hebben wij een blended learing methodiek ontwikkeld waarbij de organisatie verantwoordelijk was (is) voor de interne doorstroom en begeleiding van jonge talenten, zodat zij in een korte periode (maximaal 2 jaar) kennis kunnen maken met alle facetten van de bedrijfsvoering, inclusief het zelfstandig leiding geven aan een team. Wij verzorgden de theoretische opleiding en begeleiding, certificering en diplomering.

Resultaat
Het programma is succesvol geïmplementeerd en loopt door tot op de dag van vandaag.

Vraagstelling
Een multinational in de agrarische sector heeft ons gevraagd een conflictsituatie binnen de internationale afdeling Marketing & Sales in goede banen te leiden, de samenwerking te verbeteren en processen daarop aan te passen, met als  doelstelling daarmee verlies van essentiële kennis en ervaring te voorkomen.

Aanpak
We hebben de interne processen geanalyseerd en gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Ook afdelings-overschrijdend. Op basis daarvan kon worden geconcludeerd dat de oorzaak van het conflict gelegen was in verstoorde interne verhoudingen enerzijds en onduidelijkheid met betrekking tot de interne processen anderzijds.

Resultaat
Op basis van onze conclusies, aanbevelingen en doorgevoerde interventies is de conflictsituatie in de kiem gesmoord, zijn processen aangepast en hebben medewerkers elkaar (opnieuw) gevonden in de samenwerking.  

Vraagstelling
Een standsorganisatie heeft ons gevraagd haar te adviseren en begeleiden in de herpositionering van haar dienstverlening naar haar leden.

Aanpak
In goed overleg met (delegaties uit) het bestuur is een analyse doorgevoerd en is op basis van de uitkomsten daarvan een strategie ontwikkeld om de dienstverlening aan de leden op relatief korte termijn te verbeteren en daarmee het aanbod te versterken.

Resultaat
De nieuwe strategie is stapsgewijs geïmplementeerd en de terugloop van het ledenaantal, anders dan op basis van natuurlijk verloop, is sterkt teruggebracht. Jong afgestudeerden hebben de organisatie opnieuw ontdekt en weten deze inmiddels weer op waarde te schatten.

MKB-bedrijven 

Een softwarebedrijf, marktleider in specifieke branches, hebben wij geholpen haar marktleiderschap succesvol te behouden en uit te breiden naar nieuwe branches. Wij hebben hierbij ingezet op een diepgaande analyse van processen, gehanteerde systemen en de wijze waarop door de verschillende afdelingen (niet) effectief werd samengewerkt. Ook de samenwerking en communicatie tussen de verschillende directieleden, tevens aandeelhouders, hebben we hierbij onder de loep genomen. De pijnlijke conclusie was hier dat het directieteam als zodanig onvoldoende functioneerde en de achterliggende  oorzaak was van de problematiek zoals die zich voordeed. De Directie heeft op basis van onze aanbevelingen haar verantwoordelijkheid genomen en de noodzakelijke maatregelen getroffen.

Een organisatie in de optiekbranche hebben we geholpen zich vanuit een verlieslatende situatie tot een structureel winstgevend bedrijf te ontwikkelen in een veranderproces van nog geen 6 maanden.
Een strategische heroriëntatie op haar marktgebied en een gerichte focus op de financiële en commerciële parameters in combinatie met training en coaching van medewerkers en directie, hebben hieraan ten grondslag gelegen.

Een commercieel directeur van een bedrijf in groenontwikkeling en handel in granulaten hebben wij succesvol begeleid bij het (beter leren)  leidinggeven vanuit zijn talenten aan een organisatie in verandering.

Voor een machinefabriek hebben wij ad interim de functies van Algemeen- en Commercieel directeur ingevuld en het businessmodel opnieuw winstgevend gedefinieerd en in de uitvoering vormgegeven.

Management en medewerkers van een technisch installatiebedrijf met verschillende regionale vestigingen hebben wij geholpen een impactvol fusietraject succesvol te implementeren en zich de aangepaste processen en werkwijzen eigen te maken.

Verschillende bedrijven in de vastgoed-onderhoudssector hebben wij succesvol begeleid bij de
(her-)inrichting van hun commercieel proces en getraind op het gebied van commerciële vaardigheden en het verbeteren van hun interactie met directies- en bestuurders van corporaties.

Diverse senior-medewerkers, managers en directeuren hebben wij geholpen zich te heroriënteren op hun functioneren en opnieuw plezier en passie te ervaren in hun werkzaamheden, vaak in een verbeterde  balans met hun privéleven.

Coaching Compass

Voor een machinefabriek hebben wij een nieuwe kostprijs-berekeningsmethodiek geïntroduceerd waardoor het bedrijf zijn producten nu wereldwijd met een verbeterde marge kan produceren en verkopen.

Wij hebben een groep van zelfstandig ondernemers geholpen zich als samenwerkingsverband te organiseren om als zodanig een grotere impact in de markt te realiseren.

Een zorginstelling hebben wij geholpen (meer) grip te krijgen op de financiële processen, de managementinformatie gestroomlijnd en geborgd in de systemen en individuele medewerkers en teams gecoacht op het verbeteren van hun functioneren

Een bedrijf in de koeltechniek hebben wij begeleid bij de vorming, inrichting en opleiding van een professioneel Managementteam.

We hebben een scale-up tot het launching event begeleid bij het verwerven van wereldwijd marktleiderschap op het gebied van een baanbrekende assessmentmethodiek.

Een directeur van een onderhoudsbedrijf hebben wij geholpen in de ontwikkeling van haar functioneren als directeur ondanks aanvankelijk sterk negatieve en disfunctionele overtuigingen.

Boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek op een moment dat jou schikt,

of bel 085 - 004 4373