Groepsdynamica

De training groepsdynamica richt zich op het begrijpen van de interacties en processen die zich voordoen binnen groepen, en het ontwikkelen van vaardigheden om effectief met groepen te werken.

 De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

 1. Inleiding tot groepsdynamica:
  • Definitie van groepsdynamica en het belang ervan in verschillende contexten.
  • Begrip van groepen als sociale systemen.
 2. Groepsontwikkeling:
  • Het begrijpen van de verschillende fasen van groepsontwikkeling (forming, storming, norming, performing, adjourning).
  • Identificatie van de kenmerken en uitdagingen in elke fase.
 3. Rollen in de groep:
  • Analyse van de verschillende rollen die individuen in een groep kunnen aannemen, zoals de leider, de helper, de criticus, enz.
  • Het bespreken van de impact van rollen op de groepsdynamiek.
 4. Communicatie binnen de groep:
  • Het belang van effectieve communicatie binnen een groep.
  • Verbale en non-verbale communicatie in groepssituaties.
 5. Conflicten en conflicthantering:
  • Begrip van de oorzaken van conflicten in groepen.
  • Het aanleren van technieken voor conflicthantering en het bevorderen van constructieve conflictoplossing.
 6. Besluitvorming in groepen:
  • Het begrijpen van het besluitvormingsproces binnen groepen.
  • Het identificeren van factoren die de besluitvorming kunnen beïnvloeden.
 7. Leiderschap in groepen:
  • Het bespreken van verschillende leiderschapsstijlen.
  • Het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden voor het effectief leiden van een groep.
 8. Motivatie en teambuilding:
  • Strategieën voor het motiveren van individuen binnen de groep.
  • Team building-activiteiten om de samenwerking te bevorderen.
 9. Diversiteit en inclusie:
  • Het erkennen van diversiteit binnen groepen.
  • Het bevorderen van inclusie en het omgaan met verschillende perspectieven.
 10. Feedback en evaluatie:
  • Het belang van constructieve feedback binnen de groep.
  • Het gebruik van evaluaties om de groepsprestaties te verbeteren.
 11. Groepsnormen en -waarden:
  • Het begrijpen van de rol van normen en waarden binnen een groep.
  • Het bespreken en vaststellen van positieve groepsnormen.
 12. Psychologische veiligheid:
  • Het creëren van een omgeving van psychologische veiligheid waarin leden zich vrij voelen om ideeën en meningen te delen.
  • Het belang van vertrouwen binnen de groep.
 13. Het omgaan met weerstand:
  • Identificatie van weerstand binnen de groep en strategieën om hiermee om te gaan.
  • Het bevorderen van open communicatie over bezorgdheden en onenigheden.
 14. Praktische toepassingen en casestudies:
  • Toepassing van groepsdynamische concepten op praktijksituaties.
  • Analyse van casestudies om inzicht te krijgen in echte groepsdynamische uitdagingen en oplossingen.

Doel van de training is om deelnemers uit te rusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om effectief te navigeren in groepsomgevingen, of het nu gaat om professionele teams, sociale groepen of andere samenwerkingsverbanden.

Wij geloven dat open en inspirerende gesprekken de eerste stap zijn naar geweldige samenwerking.