Geïntegreerde commerciële transformatie

Training in geïntegreerde commerciële transformatie richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden en strategieën die nodig zijn om commerciële processen, technologieën en teams te transformeren om beter aan te sluiten op veranderende marktbehoeften en bedrijfsdoelen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Inzicht in commerciële transformatie:
  • Definitie van commerciële transformatie en het belang ervan.
  • Het begrijpen van de noodzaak van verandering in de context van marktontwikkelingen en klantverwachtingen.
 2. Analyse van huidige commerciële processen:
  • Het evalueren van bestaande commerciële processen en identificeren van knelpunten.
  • Het beoordelen van de effectiviteit en efficiëntie van de huidige werkwijzen.
 3. Technologische integratie:
  • Het identificeren van relevante technologieën voor commerciële transformatie, zoals CRM-systemen, data-analysehulpmiddelen en automatisering.
  • Implementatie en integratie van technologieën om de efficiëntie te verbeteren.
 4. Klantgerichtheid en customer journey mapping:
  • Het begrijpen van de klantreis en klantgedrag.
  • Het ontwikkelen van strategieën om de klantervaring te verbeteren.
 5. Agile methodologieën:
  • Het implementeren van agile werkwijzen in commerciële processen.
  • Het bevorderen van flexibiliteit en aanpassingsvermogen binnen het commerciële team.
 6. Data-driven decision making:
  • Het belang van data-analyse bij het nemen van commerciële beslissingen.
  • Het gebruik van gegevens om inzichten te verkrijgen in klantgedrag en markttrends.
 7. Changemanagement in commerciële transformatie:
  • Het omgaan met weerstand tegen verandering binnen het commerciële team.
  • Het creëren van een cultuur die openstaat voor en gedijt bij verandering.
 8. Cross-functionele samenwerking:
  • Het bevorderen van samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen de organisatie, zoals marketing, sales en klantenservice.
  • Het verbeteren van de communicatie en coördinatie tussen teams.
 9. Leiderschap in commerciële transformatie:
  • Ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden om verandering te leiden.
  • Het inspireren van het team om de visie van de commerciële transformatie te omarmen.
 10. Performancemanagement en KPI’s:
  • Het definiëren en implementeren van meetbare prestatie-indicatoren (KPI’s) om de voortgang te meten.
  • Het analyseren van gegevens om de impact van de commerciële transformatie te beoordelen.
 11. Training en ontwikkeling van teams:
  • Het trainen van het commerciële team in nieuwe processen, tools en technologieën.
  • Het bevorderen van een leercultuur binnen de organisatie.
 12. Strategische partnerschappen en allianties:
  • Het verkennen van mogelijkheden voor samenwerking en allianties met externe partners.
  • Het opbouwen van strategische relaties om de commerciële doelstellingen te ondersteunen.
 13. Ethiek in commerciële transformatie:
  • Bespreking van ethische overwegingen en professioneel gedrag in het kader van transformatie.
  • Het handhaven van integriteit in commerciële processen.
 14. Casestudies en praktische oefeningen:
  • Analyse van echte cases van commerciële transformatie.
  • Praktische oefeningen en simulaties om de geleerde concepten toe te passen.

De training bevat verschillende leer- en begeleidingsmethoden en gaat gepaard met praktische implementatie om deelnemers te helpen de geleerde concepten toe te passen op hun specifieke zakelijke context.
Het uiteindelijke doel is om leiders en teams in staat te stellen een succesvolle commerciële transformatie te realiseren en zich aan te passen aan de snel veranderende zakelijke omgeving.

Wij geloven dat open en inspirerende gesprekken de eerste stap zijn naar geweldige samenwerking.