Diensten

“Alleen een geïntegreerde aanpak leidt tot structurele resultaatverbetering”

Het proces waarmee klanten in de B2B markt zich oriënteren –de zogenaamde buyer-journey, wordt in toenemende mate gedomineerd door online-activiteiten.

Van aanbieders vraagt dit een versnelde transformatie naar volledig geïntegreerde marketing- en salesactiviteiten, omnichannel acquisitie- en communicatietechnieken en effectief gebruik van beschikbare data.

Onze trainingsmethodiek is uiterst resultaatgericht. Geen “one size fits all” maar op jouw organisatie toegespitst maatwerk. Daarin maken wij het verschil!

Allereerst vragen wij dóór op het trainings- of opleidingsvraagstuk dat je ons voorlegt. We kijken naar de al aanwezige competenties en vaardigheden en doen een voorstel om juist die competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen die het grootste effect sorteren, zowel in relatie tot de functie als in relatie tot de organisatie als geheel.

Wij hanteren coaching trajecten als onderdeel van onze 360° benadering van organisatievraagstukken. Afhankelijk van de situatie coachen wij  directieleden, managers  en teams als onderdeel van  een verandertraject.

Daarnaast kan een coaching traject ook zelfstandig worden afgenomen, bijvoorbeeld als je wilt werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Wij geloven dat open en inspirerende gesprekken de eerste stap zijn naar geweldige samenwerking.