Creatief denken

Training in creatief denken voor teams is gericht op het ontwikkelen van een cultuur waarin innovatie wordt aangemoedigd, en teamleden worden uitgedaagd om buiten de gebaande paden te denken.

De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

 1. Inleiding tot creativiteit:
  • Definitie van creativiteit en het belang ervan in het zakelijke landschap.
  • Het verkennen van mythen en misvattingen over creativiteit.
 2. Psychologie van creativiteit:
  • Begrip van de psychologische aspecten van creativiteit.
  • Identificatie van persoonlijke creatieve sterktes en zwaktes.
 3. Creatieve denktechnieken:
  • Introductie van verschillende creatieve denktechnieken, zoals brainstormen, mindmapping, lateraal denken en de zes denkende hoofddeksels van Edward de Bono.
  • Praktische oefeningen om deze technieken toe te passen.
 4. Het overwinnen van creatieve blokkades:
  • Identificatie van gemeenschappelijke obstakels voor creativiteit.
  • Strategieën om blokkades te overwinnen en een open geest te behouden.
 5. Teamdynamiek en samenwerking:
  • Het belang van samenwerking in het creatieve proces.
  • Teamoefeningen en -activiteiten om de samenwerking te bevorderen.
 6. Omgeving voor creativiteit:
  • Creëren van een fysieke en psychologische omgeving die creativiteit bevordert.
  • Het belang van een open en ondersteunende bedrijfscultuur.
 7. Divergent en convergent denken:
  • Begrip van het verschil tussen divergent denken (ideeën genereren) en convergent denken (ideeën evalueren en selecteren).
  • Hoe beide typen denken effectief te integreren in het creatieve proces.
 8. Storytelling voor creativiteit:
  • Het gebruik van verhalen om creatieve ideeën te communiceren en te verkennen.
  • Het ontwikkelen van verhalen die inspireren en de verbeelding prikkelen.
 9. Feedback en iteratie:
  • Het belang van constructieve feedback bij creatieve processen.
  • Het omarmen van iteratie en voortdurende verbetering.
 10. Toepassing van creativiteit op probleemoplossing:
  • Het gebruik van creatief denken bij het oplossen van zakelijke uitdagingen.
  • Praktische oefeningen gericht op het toepassen van creatieve denktechnieken op specifieke problemen.
 11. Innovatie en implementatie:
  • Het begrijpen van het verschil tussen creativiteit en innovatie.
  • Strategieën voor het implementeren van creatieve ideeën in de praktijk.
 12. Casestudies en inspirerende voorbeelden:
  • Analyse van succesvolle creatieve projecten en innovatieve bedrijven.
  • Het leren van inspirerende voorbeelden om creatief denken te stimuleren.

Deze training bevat interactieve workshops, teamoefeningen en simulaties om de deelnemers actief bij het creatieve proces te betrekken. Het doel is om een cultuur van creativiteit te bevorderen, waarin teamleden worden aangemoedigd om frisse ideeën te genereren, samen te werken en innovatieve oplossingen te ontwikkelen.Bovenkant formulie

Wij geloven dat open en inspirerende gesprekken de eerste stap zijn naar geweldige samenwerking.