Conflicthantering

Training in conflicthantering voor teams is ontworpen om de vaardigheden van teamleden te verbeteren in het effectief identificeren, beheren en oplossen van conflicten binnen de groep.

 De volgende elementen komen aan bod:

 1. Inzicht in conflicten:
  • Definitie van conflicten en het begrijpen van hun aard.
  • Erkennen dat conflicten een natuurlijk onderdeel zijn van teaminteracties.
 2. Bronnen van conflicten:
  • Identificatie van verschillende bronnen van conflicten, zoals communicatieproblemen, onduidelijke verwachtingen, belangenconflicten en persoonlijke verschillen.
  • Analyse van specifieke situaties die tot conflicten kunnen leiden.
 3. Conflicthanteringsstijlen:
  • Het bespreken van verschillende conflicthanteringsstijlen, zoals vermijden, toegeven, compromissen sluiten, onderhandelen en confronteren.
  • Evaluatie van de voor- en nadelen van elke stijl.
 4. Effectieve communicatie:
  • Het belang van duidelijke en assertieve communicatie bij het voorkomen en oplossen van conflicten.
  • Training in luistervaardigheden en het vermogen om behoeften en zorgen te uiten.
 5. Emotionele intelligentie:
  • Het begrip van emoties en hun rol in conflicten.
  • Het ontwikkelen van emotionele intelligentie om empathie en begrip te vergroten.
 6. Het herkennen van conflictsignalen:
  • Identificatie van vroegtijdige signalen van conflicten.
  • Het leren lezen van non-verbale communicatie en subtiele aanwijzingen.
 7. Conflictpreventie:
  • Het aanpakken van potentiële conflicten voordat ze escaleren.
  • Het creëren van een positieve teamcultuur en samenwerkingsomgeving.
 8. Bemiddeling en onderhandeling:
  • Het ontwikkelen van vaardigheden voor bemiddeling en onderhandeling.
  • Het faciliteren van constructieve gesprekken tussen conflicterende partijen.
 9. Teamdynamiek:
  • Begrip van de rol van teamdynamiek in conflicten.
  • Het bouwen van een cohesieve en ondersteunende teamcultuur.
 10. Resolutiestrategieën:
  • Het introduceren van strategieën voor conflictoplossing, zoals het vinden van win-winsituaties, compromissen sluiten en het gebruik van derde partijen indien nodig.
  • Het ontwikkelen van een actieplan voor conflictoplossing.
 11. Casestudies en poefeningen:
  • Analyse van realistische cases van conflicten binnen teams.
  • Praktische rollenspellen en simulaties om de geleerde concepten toe te passen.
 12. Follow-up en evaluatie:
  • Het opzetten van follow-up sessies om de voortgang te bespreken.
  • Het evalueren van de effectiviteit van toegepaste conflicthanteringsstrategieën.

De training kan worden aangeboden in de vorm van workshops, seminars of coachingssessies, en het is vaak nuttig om real-life scenario’s te gebruiken om de training relevant en praktisch te maken. Het doel is om teams in staat te stellen conflicten te begrijpen, aan te pakken en te overwinnen, waardoor een gezonde en productieve werkomgeving ontstaat.

Wij geloven dat open en inspirerende gesprekken de eerste stap zijn naar geweldige samenwerking.