Competentiegericht interviewen

Training in competentiegericht interviewen is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om sollicitanten te beoordelen op basis van specifieke competenties die relevant zijn voor een bepaalde functie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Inleiding tot competentiegericht interviewen:
  • Definitie van competenties en het belang van competentiegericht interviewen.
  • Vergelijking met traditionele interviewmethoden.
 2. Identificatie van kerncompetenties:
  • Het begrijpen van de specifieke competenties die essentieel zijn voor succes in een bepaalde functie.
  • Het vaststellen van gedragsindicatoren die duiden op de aanwezigheid van deze competenties.
 3. Ontwikkeling van interviewvragen:
  • Het formuleren van gestructureerde interviewvragen die gericht zijn op het verkrijgen van specifieke voorbeelden uit het verleden van sollicitanten.
  • Het vermijden van algemene vragen en het richten op gedrag.
 4. STAR-methode:
  • Training in de STAR-methode (Situation, Task, Action, Result) voor het verkrijgen van gestructureerde en gedetailleerde reacties van sollicitanten.
  • Het toepassen van de STAR-methode om diepgaande inzichten te verkrijgen.
 5. Bewustwording van vooroordelen:
  • Het bespreken van potentiële vooroordelen in het interviewproces.
  • Het ontwikkelen van vaardigheden om objectieve beoordelingen te waarborgen.
 6. Actieve luistervaardigheden:
  • Het belang van actief luisteren om de informatie van sollicitanten volledig te begrijpen.
  • Training in het stellen van vervolgvragen op basis van sollicitantreacties.
 7. Observeren en evalueren:
  • Het ontwikkelen van observatievaardigheden tijdens het interview.
  • Het beoordelen van gedragsindicatoren en het evalueren van competenties.
 8. Follow-upvragen en doorvragen:
  • Het stellen van diepgaande follow-upvragen om een vollediger beeld te krijgen van de sollicitantervaring.
  • Het vermijden van aannames en het stimuleren van open communicatie.
 9. Constructieve feedback geven:
  • Het ontwikkelen van vaardigheden om opbouwende feedback te geven aan sollicitanten.
  • Het verstrekken van eerlijke evaluaties gebaseerd op waargenomen competenties.
 10. Samenwerking met het selectieteam:
  • Het coördineren met andere interviewers om een holistisch beeld van de sollicitant te krijgen.
  • Het bespreken van bevindingen en het nemen van gezamenlijke beslissingen.
  • Het waarborgen van een eerlijk en gelijkwaardig interview proces.
 11. Praktische Oefeningen en Casestudies:
 • Simulatie van competentiegerichte interviews.
 • Analyse van casestudies om de geleerde concepten toe te passen.

De training bevat interactieve  elementen zoals rollenspellen, feedbacksessies en praktische oefeningen om deelnemers te helpen de competentiegerichte interviewvaardigheden in de praktijk te brengen. Het doel is om interviewers uit te rusten met de nodige tools en technieken om effectieve, gestructureerde en eerlijke evaluaties van sollicitanten uit te voeren.

Wij geloven dat open en inspirerende gesprekken de eerste stap zijn naar geweldige samenwerking.