Communicatievaardigheden

De training communciatievaardigheden is ontworpen om de effectiviteit van individuen in het overbrengen van informatie, ideeën en boodschappen te verbeteren. Deze training richt zich op verschillende aspecten van communicatie, waaronder verbale, non-verbale en schriftelijke communicatie.

De training communciatievaardigheden  is ontworpen om de effectiviteit van individuen in het overbrengen van informatie, ideeën en boodschappen te verbeteren. Deze training richt zich op verschillende aspecten van communicatie, waaronder verbale, non-verbale en schriftelijke communicatie.

 1. Verbale communicatie:
  • Spreken en luisteren: Medewerkers leren hoe ze duidelijk en effectief kunnen spreken, rekening houdend met hun toon, tempo en intonatie. Ook wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van luistervaardigheden, wat essentieel is voor het begrijpen van klantbehoeften.
  • Gesprekstechnieken: Training omvat technieken voor het voeren van gesprekken, het stellen van open vragen, het actief luisteren naar klant en collega’s  en het presenteren van informatie op een overtuigende manier.
 2. Non-verbale communicatie:
  • Lichaamstaal: Medewerkers  leren hoe ze bewust kunnen zijn van hun eigen lichaamstaal en die van klant en collega’s. Dit omvat het begrijpen van de betekenis van gebaren, gezichtsuitdrukkingen en houding.
  • Oogcontact: De training benadrukt het belang van oogcontact als een vorm van non-verbale communicatie die vertrouwen en betrokkenheid opbouwt.
  • Ruimtegebruik: Medewerkers leren hoe ze de juiste afstand tot hun gesprekspartner kunnen behouden om een gevoel van comfort en respect te behouden.
 3. Schriftelijke communicatie:
  • E-mails en zakelijke brieven: Training omvat het ontwikkelen van schriftelijke communicatievaardigheden, inclusief het schrijven van effectieve e-mails, zakelijke brieven en rapporten. Dit omvat duidelijke en beknopte taalgebruik.
  • Rapporten en documentatie: Medewerkers leren hoe ze nauwkeurige rapporten en documentatie kunnen produceren die duidelijk de voortgang van verkoopactiviteiten en klantinteracties weergeven.
 4. Effectieve presentaties:
  • Structuur en inhoud: Training omvat het ontwikkelen van vaardigheden voor het structureren van presentaties, het identificeren van kernboodschappen en het aanpassen van de presentatie aan het publiek.
  • Gebruik van visuele hulpmiddelen: deelnemers leren hoe ze visuele hulpmiddelen zoals slides, grafieken en afbeeldingen effectief kunnen gebruiken om de impact van hun presentaties te vergroten.
 5. Feedback geven en ontvangen:
  • Constructieve feedback: Training behandelt het geven van constructieve feedback aan collega’s en klanten op een manier die bevorderlijk is voor groei en verbetering.
  • Omgaan met feedback: Medewerkers leren hoe ze feedback kunnen ontvangen en ermee kunnen omgaan op een positieve en proactieve manier.
 6. Aanpassen aan verschillende communicatiestijlen:
  • Diagnose van communicatiestijlen: Training omvat het herkennen van verschillende communicatiestijlen en het aanpassen van de eigen stijl aan die van collega’s en klanten.
  • Flexibiliteit in communicatie: Deelnemers leren hoe ze flexibel kunnen zijn in hun communicatie om effectief te kunnen omgaan met verschillende persoonlijkheden en situaties.
 7. Conflicthantering:
  • Herkenning van conflicten: Training omvat het herkennen van conflicten en het ontwikkelen van vaardigheden om deze op een constructieve manier aan te pakken.
  • Oplossen van conflicten: Deelnemers leren strategieën om conflicten op te lossen en relaties te behouden.

Communicatievaardigheden training is essentieel voor medewerkers, omdat effectieve communicatie de sleutel is tot het opbouwen van sterke klantrelaties en het succesvol sluiten van deals. Het helpt ook bij het ontwikkelen van een professionele en zelfverzekerde uitstraling tijdens interacties met klanten.

Wij geloven dat open en inspirerende gesprekken de eerste stap zijn naar geweldige samenwerking.