Next level Business

Focus is the key to commercial results

Het proces waarmee klanten in de B2B markt zich oriënteren, de zogenaamde buyer-journey, wordt in toenemende mate gedomineerd door online-activiteiten.

Van aanbieders vraagt dit een versnelde transformatie naar volledig geïntegreerde marketing- en salesactiviteiten, omnichannel acquisitie- en communicatietechnieken en effectief gebruik van beschikbare data.

In de fase van het “fysieke” contact wordt van de accountmanager steeds meer een rol verwacht van enerzijds trusted-advisor en anderzijds challenger; Iemand die de klant durft uit te dagen en nieuwe inzichten biedt. Kortom iemand die de klant juist die toegevoegde waarde levert die voor hem de doorslag geeft.

Daarom leggen wij ook In onze sales- en salesmanagementtrainingen de nadruk op een holistische 360° benadering waarin enerzijds het marketing- en salesproces wordt geïntegreerd, toegespitst op de buyer-journey, en anderzijds sales-vaardigheden worden getraind in een effectieve combinatie van consultative-selling en challenger-sales.

De resultaten mogen we indrukwekkend noemen. In vrijwel alle gevallen realiseren we een aanzienlijke omzetverbetering.

We gaan bepaald niet over één nacht ijs

We starten met een zorgvuldige analyse van het commercieel proces; Zowel on- als offline.
Daarbij kijken we naar de belangrijkste  omzetdrivers als doelgroep-strategie, product-marktcombinaties, de wijze waarop op de buyer-journey, on-line én fysiek, wordt ingespeeld, de kwaliteit van de commerciële contacten en -last but not least- de mate en het tempo waarin deze in winstgevende omzet worden geconverteerd.
Uiteraard betrekken we daarbij de kwaliteit van het commerciële team, de aansluiting op de bedrijfsstrategie en de samenhang met de overige bedrijfsprocessen.
Kort samengevat: een 360° analyse van je organisatie als basis voor substantiële resultaatverbetering.

Op maximaal resultaat toegespitste aanpak

Op basis van onze analyse stellen we meestal een combinatie van interventies voor om maximaal effect te bereiken. In dit proces ontwikkelen we als vanzelf een gedeelde visie op het eindresultaat en de waarde daarvan. We nemen daarin die organisatorische, systeemtechnische-  en intermenselijke aspecten mee, die in onderlinge samenhang het grootste verschil maken.  We creëren daardoor een vliegwieleffect. 
Het plan van aanpak is altijd een actie- en resultaatgericht werkdocument. We werken met en naast jou en je medewerkers; nooit ter vervanging van. Het effect is dat we, bijna vanzelf, een lerende organisatie creëren, waarbij nieuw aangeleerde vaardigheden en nieuw gedrag door het hoge praktijkgehalte maximaal beklijven.

Het hele team betrokken en gemotiveerd

Samen met jou en je team voeren we stapsgewijs en consequent de vereiste verbeteringen door. Daarbij realiseren we in parallelle trajecten  zowel korte-termijn succes (“het plukken van het laaghangend fruit”), als structurele en lange-termijn bestendige, omzet- en margeverbetering.
We zijn in onze aanpak zo succesvol omdat we uitsluitend werken met het in jouw organisatie beschikbare potentieel in combinatie met het sturen op basis van data (lees: feiten), het doorvoeren van aanpassingen in (commerciële) processen en het creëren van de juiste mindset op alle niveaus in je organisatie.

Gegarandeerd resultaat

Onze no-nonsense aanpak levert in alle gevallen een substantiële omzet- en margeverbetering op. Wij stáán voor het resultaat.  

Boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek op een moment dat jou schikt,

of bel 085 - 004 4373