Coaching

“Difficult roads lead to beautiful destinations”

Wij hanteren coaching trajecten als onderdeel van onze 360° benadering van organisatievraagstukken. Afhankelijk van de situatie coachen wij  directieleden, managers en teams als onderdeel van een verandertraject.

Daarnaast kan een coaching traject ook zelfstandig worden afgenomen, bijvoorbeeld als je wilt werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Elk coaching traject is per definitie maatwerk.

De resultaten die je op dit moment bereikt worden bepaald door jouw huidige gedrag. Het bereiken van nieuwe, betere resultaten vraagt dus om nieuw gedrag.

Waar mensen zich vaak niet van bewust zijn is dat je gedrag wordt gestuurd door je mindset. Effectieve gedragsverandering vraagt dus allereerst om een verandering van mindset. Hoe kijk jij naar de werkelijkheid? Vanuit welk perspectief? Welke bewuste en onbewuste en vaak belemmerende overtuigingen spelen daarbij een rol? Hoe kijk jij naar jezelf in de interactie met de mensen om je heen? Hoe zien zij jou? Welke verwachtingen hebben jullie over en weer van elkaar? Hoe kun jij jou gedrag  aanpassen én dat van anderen tegelijkertijd effectief beïnvloeden?

Vrijwel elke leerdoel, elke ontwikkelvraag ligt aan het bovenstaande ten grondslag. Al het andere heeft betrekking op een –verondersteld- gebrek aan kennis of vaardigheden. En daar zijn trainingen en opleidingen voor.

Afhankelijk van jouw persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen binnen de context van jouw omgeving, hanteren wij combinaties van verschillende coachingmethodieken, tools en hulpmiddelen. Wij noemen dat “blended coaching.” We zoeken altijd naar de combinatie die voor jou het best past. Alles op basis van de klik die we samen hebben en het vertrouwen, over en weer, dat daaruit voortvloeit.
Onze coaching tracten bestaan steeds uit één dagdeel per sessie. Met meestal een interval van 2 tot 3 weken, zodat je de nieuw verworven inzichten in de praktijk kunt toepassen en er  ervaring mee kunt opdoen. Per sessie wordt ongeveer 1,5 á 2 uur besteed aan specifieke coaching-aspecten.  De resterende tijd besteden we  aan opdrachten op basis van actuele praktijkcases waar je mee worstelt.  In de periode tussen 2 sessies in blijven  we in contact per mail en telefoon, zodat we ook tussentijds kunnen sparren, evalueren en bijstellen, al naar gelang wat zich in de praktijk voordoet.

Kortom, we helpen je jouw ambities concreet te maken en je doelen te bereiken door:

Een coaching traject is alleen effectief als we met elkaar kunnen werken op basis van vertrouwen. Laten we starten met een kennismakingsgesprek, vrijblijvend, maar met de oprechte intentie te onderzoeken of we een match hebben om met elkaar aan de slag te gaan.

Wij geloven dat open en inspirerende gesprekken de eerste stap zijn naar geweldige samenwerking.