Coachend leidinggeven

De training coachend leidinggeven is gericht op het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden die gericht zijn op het ondersteunen, begeleiden en stimuleren van individuele medewerkers om hun talenten en potentieel maximaa in te zetten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Inzicht in coachend leidinggeven:
  • Definitie van coachend leidinggeven en het belang ervan.
  • Het begrijpen van de rol van een coachende leider in het ontwikkelen van individueel talent.
 2. Communicatievaardigheden:
  • Effectieve luistervaardigheden ontwikkelen.
  • Het stellen van open vragen om diepgaand begrip te bevorderen.
  • Duidelijke en constructieve feedback geven.
 3. Empathie en relatieopbouw:
  • Het ontwikkelen van empathie en het vermogen om zich in te leven in de medewerker.
  • Het opbouwen van vertrouwensvolle relaties met teamleden.
 4. Doelstellingen en ontwikkelingsplanning:
  • Het vaststellen van duidelijke doelstellingen voor individuele medewerkers.
  • Het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen.
 5. Groeigesprekken voeren:
  • Het voeren van gestructureerde gesprekken over groei en ontwikkeling.
  • Het identificeren van sterke punten en ontwikkelingsgebieden.
 6. De GROW-methode:
  • Het toepassen van de GROW-methode (Goal, Reality, Options, Will) in coachinggesprekken.
  • Het begeleiden van medewerkers om zelf oplossingen en doelen te formuleren.
 7. Feedback en feedforward:
  • Het verschil begrijpen tussen feedback (terugblik) en feedforward (vooruitblik).
  • Het effectief gebruiken van beide concepten om de prestaties te verbeteren.
 8. Het ontwikkelen van zelfbewustzijn:
  • Het stimuleren van zelfreflectie bij medewerkers.
  • Het gebruik van tools zoals assessments om zelfbewustzijn te vergroten.
 9. Motivatie en erkenning:
  • Het begrijpen van verschillende motivatoren voor medewerkers.
  • Het bieden van erkenning en waardering voor inspanningen en prestaties.
 10. Omgaan met weerstand:
  • Het identificeren en aanpakken van weerstand bij medewerkers.
  • Het creëren van een open sfeer voor het bespreken van uitdagingen.
 11. Besluitvorming en eigenaarschap:
  • Het stimuleren van medewerkers om actief deel te nemen aan besluitvormingsprocessen.
  • Het aanmoedigen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
 12. Ethiek in coachend leidinggeven:
  • Bespreking van ethische overwegingen en professioneel gedrag.
  • Het handhaven van integriteit in coachingrelaties.
 13. Casestudies en praktische oefeningen:
  • Analyse van echte cases van coachend leidinggeven.
  • Praktische oefeningen en rollenspellen om de geleerde concepten toe te passen.

Aan de training worden Interactieve elementen en praktische oefeningen toegevoegd, met als doel de deelnemers actief te betrekken en hen te helpen de coachende leiderschapsvaardigheden in de praktijk te brengen. Het uiteindelijke doel is om leiders in staat te stellen een ondersteunende en stimulerende omgeving te creëren die de groei en ontwikkeling van hun teamleden bevordert.

Boek een vrijblijvend kennismakingsgesprek op een moment dat jou schikt,

of bel 085 - 004 4373